telefon

773 550 500
nonstop

e-mail

Autoškola AMS Praha 4
Vodnická 35/337
149 00 Praha 4
(Jižní Město - Háje, Opatov)

tel.: 773 550 500
tel./fax.: 272 935 012 kancelář
info@autoskola-sazima.cz

Přihláška
do autoškoly
se slevou

» zobrazit přihlášku

Prosíme vyplňte následující údaje a my Vám co nejdříve zatelefonujeme, nebo odpovíme e-mailem. Dohodneme cenu a termín Vašeho možného nástupu do kurzu autoškoly a zodpovíme Vaše dotazy.

Jméno, příjmení

Telefon

E-mail

Požadovaný nástup do autoškoly:
  

Požadovaný termín zkoušek:
  

Jiný Váš požadavek:

Mám zájem o nabízenou slevu 500 Kč za e-mailovou přihlášku?
 ano ne

Tato přihláška není závazná. Závaznou se stane až po Vašem seznámení se s řádem autoškoly a po Vašem podpisu Žádosti o přijetí do autoškoly.

Bezpečnostní ověření:
vepište prosím číslem,
kolik je pět plus čtyři

    

s Vaší pílí a s naší trpělivostí
naučíme řídit každého...

Referentská školení (autoškola)

Povinnost organizace zajistit školení a ověření znalostí svých zaměstnanců, kteří při výkonu své funkce používají služební, nebo vlastní motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3500 kg a řidičů, kteří řídí motorové vozidlo o hmotnosti nad 3500 kg a zákonem není vyžadován profesní průkaz, je dána zákonem 262/2006 Sb (zákoník práce), § 103, odstavec 2.

Zanedbání této povinnosti je zdrojem nepříjemností při případných dopravních nehodách s újmou na zdraví, nebo kontrol BOZP.

Autoškola AMS v oblasti školení nabízí:

  • vstupní a periodická roční školení zaměstnanců ( řidiči referenti ) v aktualizacích pravidel provozu na pozemních komunikacích a zásadách ekonomické a bezpečné jízdy. Tématický obsah školení, čas školení ( i ve večerních hodinách ) a délku školení lze domluvit s každým zaměstnavatelem individuálně. Školení trvá zpravidla 4 hodiny a je rozděleno do 3 částí:
    • 1. část je animační, zaměřená na téma bezpečnosti silničního provozu,
    • 2. část je výklad lektora k aktuálním tématům a diskusi s účastníky školení,
    • 3. část je věnována ověření znalostí, vyhodnocení, vystavení osvědčení o absolvování školení,
  • evidenci termínů absolvovaných školení s doporučením na termín opakování školení.

Školení řidičů referentů

Naše autoškola provádí školení řidičů podle požadavku objednatele v prostorách naší učebny nebo v prostorách objednatele, v termínech dle vzájemné dohody a potřeb objednavatele.

Školení zajišťuje Autoškola AMS Praha v souladu s platnou legislativou.

Povinnost zajistit školení řidičů referentů, jakož i pravidelné opakování školení řidičů referentů, ukládá každému zaměstnavateli Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb. v aktuálním znění, konkrétně Hlava 2., § 103, odstavec 2 a odstavec 3.

Nedodržením této povinnosti se zaměstnavatel, ale i zaměstnanec - řidič referent - vystavuje rizikům při likvidaci následků případné dopravní nehody, hlavně v oblasti plnění náhrad ze strany pojišťoven a v oblasti porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Řidič referent je každý zaměstnanec, který řídí motorové vozidlo firemní (zaměstnavatele), nebo své vlastní soukromé motorové vozidlo pro firemní účely.

Procvičování - autoškola AMS doporučuje:

V rámci domácího studia autoškola svým žákům doporučuje následující.

a/ Pravidelně procvičovat znalosti z pravidel silničního provozu v aktuálně platných zkušebních testech Ministerstva dopravy, které naleznete » zde. Tyto testy jsou zdarma.

Testy, otázky a grafika obrázků zde uvedené jsou shodné s oficiálními testy při Vaší závěrečné zkoušce. Naleznete je v levém sloupci dole, v sekci Cvičná zkouška B. Otázky obsažené v testech můžete procvičovat i v členění do tématických skupin v horní části levého sloupce.

b/ nebo procvičovat znalosti v placených testech, které naleznete » zde. Přístup k testům za Vás uhradí naše autoškola.

Vaše výsledky budou uchovávány jak pro Vás, tak pro Vašeho učitele, který bude mít přehled o Vaší přípravě a znalostech. Přístupové údaje Vám naše autoškola předá po zahájení kurzu.

c/ Můžete procvičovat i své znalosti z konstrukce a údržby vozidel. Otázky včetně vypracovaných odpovědí s minimálními znalostmi Vám naše autoškola nabízí » zde.

Konstrukce a údržba vozidel není od ledna 2013 obsahem Vaší závěrečné zkoušky (již se nezkouší).

AKTUALITY

Termíny zkoušek:

zájemci přihlašte se dle pokynů v oddílu výcvik

termíny září 2020:

14.09.: testy od 07,30 hod. 21.09.: jízdy od 07,00 hod.

22.09.: testy od 09,30 hod. 29.09.: jízdy od 07,00 hod.

tarmíny říjen 2020:

01.10.: testy od 07,30 hod. 08.10.: jízdy od 07,00 hod.

22.10.: testy od 08,30 hod. 29.10.: jízdy od 07,00 hod.

tarmíny listopad 2020:

termíny prozatím nestanoveny

Pravidla při COVID-19

Při jízdách je nutno používat roušku, rukavice a dezinfekci. Vše jmenované obdržíte od autoškoly před nástupem do výcvikového vozidla. Jízda nebude uskutečněna s žákem, který vykazuje jakýkoli znak respiračního onemocnění.

Nově plánování jízd a zkušební program on line

Heslo obdržíte v autoškole.

Konzultační hodiny teorie

každé úterý od 17:00 hodin

soboty od 9:00 hodin !! pouze po dohodě !!

Úřední hodiny

telefonicky:

Po - Ne: 9,00 - 22,00 hod

osobně: kancelář Vodnická ul.:

úterky 16:00 hodin, nebo po dohodě

soboty od 9:00 hodin !! pouze po dohodě !!

individuálně po telefonické dohodě


AKCE A SLEVY

Poskytujeme sezonní slevy, informujte se: 773 550 500

pro žáky a.s. DEKRA CZ

Ing. Miroslav Sazima je externím lektorem společnosti DEKRA CZ a.s. Pro žáky DEKRY platí veškerá ujednání se společností DEKRA CZ a.s.

Autoškola AMS je partnerem škol VOŠES a SPŠPT Podskalská ul. a SPŠPT Navrátilova ul.

Naše úspěšnost

» zobrazit úspěšnost

závěrečná zkouška
z pravidel:

1.pokus: 86,24 % žáků
2.pokus: 8,91 %
3.pokus: 2,78 %
4.pokus: 1,39 %
5.pokus: 0,00 %
6. až 10. pokus: 0,00 %
nedokončilo: 0,93 %

závěrečná zkouška z jízdy:
1.pokus: 63,08 % žáků
2.pokus: 20,70 %
3.pokus: 8,60 %
4.pokus: 2,42 %
5.pokus: 1,42 %
6. až 10. pokus: 0,94 %
nedokončilo: 2,83 %

aktualizováno: 31.08.2020

autoškola Praha  |  Ing. Miroslav Sazima  |  K Matěji 2116, 160 00 Praha 6  |  e-mail: info@autoskola-sazima.cz  |  IČ: 40805361  |  © Archa