telefon

773 550 500

e-mail

Autoškola AMS Praha 4
Vodnická 35/337
149 00 Praha 4
(Jižní Město - Háje, Opatov)

tel.: 773 550 500
info@autoskola-sazima.cz

PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉ UČEBNICI

naleznete » zde

Přístupové heslo obdržíte v autoškole.

s Vaší pílí a s naší trpělivostí
naučíme řídit každého...

Školení řidičů referentů

Povinnost organizace zajistit školení a ověření znalostí svých zaměstnanců, kteří při výkonu své funkce používají služební, nebo vlastní motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3500 kg a řidičů, kteří řídí motorové vozidlo o hmotnosti nad 3500 kg a zákonem není vyžadován profesní průkaz, je dána zákonem 262/2006 Sb (zákoník práce), § 103, odstavec 2.

Nedodržením této povinnosti se zaměstnavatel, ale i zaměstnanec - řidič referent - vystavuje rizikům při likvidaci následků případné dopravní nehody, hlavně v oblasti plnění náhrad ze strany pojišťoven a v oblasti porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Řidič referent je každý zaměstnanec, který řídí motorové vozidlo firemní (zaměstnavatele), nebo své vlastní soukromé motorové vozidlo pro firemní účely.

Autoškola AMS v oblasti školení nabízí:

  • vstupní a periodická roční školení zaměstnanců ( řidiči referenti ) v aktualizacích pravidel provozu na pozemních komunikacích a zásadách ekonomické a bezpečné jízdy. Tématický obsah školení, čas školení ( i ve večerních hodinách ) a délku školení lze domluvit s každým zaměstnavatelem individuálně. Školení trvá zpravidla 4 hodiny a je rozděleno do 3 částí:
    • 1. část je animační, zaměřená na téma bezpečnosti silničního provozu,
    • 2. část je výklad lektora k aktuálním tématům a diskusi s účastníky školení,
    • 3. část je věnována ověření znalostí, vyhodnocení, vystavení osvědčení o absolvování školení,
  • evidenci termínů absolvovaných školení a oznámení doporučeného termínu následujícího školení.

Školení řidičů referentů je realizováno podle požadavku objednatele buď v prostorách učebny autoškoly AMS, nebo v prostorách objednatele. Termíny jsou stanoveny vzájemnou dohodou dle potřeb objednavatele.

Školení zajišťuje Autoškola AMS Praha v souladu s platnou legislativou.

Info pro žáky:

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ AUTOŠKOLY

V měsíci červenec je provoz autoškoly omezen.

TERMÍNY ZKOUŠEK:

zájemci přihlašte se dle pokynů v oddílu výcvik

termíny červen 2024:

13.06.: testy od 7,50 hod. 20.06: jízdy od 7,45 hod.

termíny srpen 2024:

prozatím nestanoveny

AKTUALITY

Nově: kurzy pro 16 ti a půl leté

podrobnosti v sloupci výcvik

Prosím věnujte svoji pozornost i provoznímu řádu autoškoly AMS v sloupečku výcvik.

Zdravotní pravidla při jízdách

Autoškola AMS dodržuje veškerá "pocovidová" nařízení MZV ČR.

Jízda nebude uskutečněna s žákem, který vykazuje jakýkoli znak respiračního onemocnění (tj. skleněné oči, kašle, kýchá, smrká).

Nově: plánování jízd a zkušební program on line

Heslo obdržíte v autoškole.

Výcvik B96 a B+E je z technických důvodů dočasně pozastaven

Úřední hodiny

telefonicky: 773 550 500
Po - Ne: 9,00 - 20,00 hod

osobně: kancelář Vodnická ul.:
úterky 16:45 hodin,
nebo po telefonické dohodě

Naše úspěšnost

» zobrazit úspěšnost

závěrečná zkouška
z pravidel:

1.pokus: 90,01 % žáků
1.oprava: 9,15 %
2.oprava: 0,00 %
nová výuka: 0,0 %
nedokončilo testy: 0,84 %

závěrečná zkouška z jízdy:
1.pokus: 57,35 % žáků
1.oprava: 22,60 %
2.oprava: 18,12 %
nový výcvik: 0,6 %
nedokončilo: 1,33 %

aktualizováno: 01.05.2024

autoškola Praha  |  Ing. Miroslav Sazima  |  K Matěji 2116, 160 00 Praha 6  |  e-mail: info@autoskola-sazima.cz  |  IČ: 40805361  |  © Archa