telefon

773 550 500
nonstop

e-mail

Autoškola AMS Praha 4
Vodnická 35/337
149 00 Praha 4
(Jižní Město - Háje, Opatov)

tel.: 773 550 500
tel./fax.: 272 935 012 kancelář
info@autoskola-sazima.cz

Přihláška
do autoškoly
se slevou

» zobrazit přihlášku

Prosíme vyplňte následující údaje a my Vám co nejdříve zatelefonujeme, nebo odpovíme e-mailem. Dohodneme cenu a termín Vašeho možného nástupu do kurzu autoškoly a zodpovíme Vaše dotazy.

Jméno, příjmení

Telefon

E-mail

Požadovaný nástup do autoškoly:
  

Požadovaný termín zkoušek:
  

Jiný Váš požadavek:

Mám zájem o nabízenou slevu 500 Kč za e-mailovou přihlášku?
 ano ne

Tato přihláška není závazná. Závaznou se stane až po Vašem seznámení se s řádem autoškoly a po Vašem podpisu Žádosti o přijetí do autoškoly.

Bezpečnostní ověření:
vepište prosím číslem,
kolik je tři plus jedna

    

s Vaší pílí a s naší trpělivostí
naučíme řídit každého...

Autoškola - řidičské oprávnění skupiny B, B96, B + E, vrácení řidičského průkazu na osobní auto.

Pro získání řidičského oprávnění skupiny B musí žadatel absolvovat teoretickou výuku a praktický výcvik, dosáhnout věku 18 ti let a své znalosti prokázat úspěšnou zkouškou. Do kurzu o získání řidičského oprávnění se může přihlásit i dříve, nejlépe při dosažení věku 17,5 let.

Pro získání řidičského oprávnění skupiny B96 musí žadatel složit tzv. „doplňovací zkoušku“ z jízdy. Zkouška z předpisů se nevyžaduje. Žadatel musí dosáhnout věku 18 ti let.

Pro získání řidičského oprávnění skupiny B + E musí žadatel absolvovat teoretickou výuku a praktický výcvik, dosáhnout věku 18 ti let a své znalosti prokázat úspěšnou zkouškou.

Pro zpět získání zadrženého řidičského oprávnění skupiny B si musí žadatel v autoškole zopakovat teoretickou výuku a praktický výcvik. Své znalosti prokazuje úspěšnou zkouškou.

Teoretická výuka - autoškola AMS Praha

Autoškola nabízí žákům teoretickou výuku zahrnující osvojení předpisů o provozu vozidel, teorii ovládání a údržby vozidel, teoretické znalosti zásad bezpečné jízdy a zdravotní přípravu. Žádaný a žáky preferovaný způsob získání znalostí probíhá formou individuálního studia dle studijního plánu autoškoly a konzultací s Vaším učitelem buď samostatně, nebo ve skupině do 5ti žáků. Pro skupiny nad 15 žáků zajistí autoškola výuku formou večerního studia v délce 36 hodin.

Výuka probíhá v učebně ve Vodnické ulici č. 337, Praha 4 Kateřinky (15 min. pěšky ze stanice metra C Opatov, nebo busem MHD č. 363 z metra Opatov do stanice Zdiměřická a 5 min pěšky) každé úterý od 18,15 hod a po dohodě v sobotu od 9,00 hodin, nebo v učebně budovy SPŠPT v Navrátilově ul. 15, Praha 2 v termínu a čase dle dohody.

Učebnici nebo CD

"Autoškola pohodlně" Vám odprodáme za zvýhodněnou cenu.

Možnosti výuky

• autoškola - základní individuální kurz

Ekonomicky nejvýhodnější forma výuky a výcviku. Termíny výcviku (jízdy) jsou plánovány do pracovních dnů v čase dle vzájemné dohody mezi žákem a učitelem. Předpokládaná délka Vaší přípravy před závěrečnou zkouškou je cca 1,5 - 2,5 měsíce.

• autoškola - zrychlený individuální kurz

Termíny výcviku (jízdy) nabízí autoškola plánovat se zohledněním preferencí žáka dle vzájemné dohody mezi žákem a učitelem i do večerních hodin s cílem zkrátit délku Vaší přípravy před závěrečnou zkouškou na cca 1 - 1,5 měsíce.

• Osobní VIP výuka a výcvik

Termíny výuky (teorie) a výcviku (jízdy) jsou plánovány dle požadavků žáka. Jízdy se upřednostňují a uskutečňují i ve dnech pracovního klidu s cílem maximálně se podřídit časovým potřebám žáka. Délku Vaší přípravy před závěrečnou zkouškou lze zkrátit pod 1 měsíc.

• Přistavení vozidla na místo dle požadavku žáka

Ano, je možné

• Večerní jízdy a jízdy v sobotu a neděli

Ano, jsou možné

Praktický výcvik jízdy (lokalita Praha)

Výcvik jízdy v minimální délce 28 hodin zahrnuje osvojení znalostí o uspořádání ovládacích prvků vozidel, rozjíždění a zastavování, dosažení jistoty při jízdě s vozidlem, parkování vozidla u chodníku a v podzemních garážích, řízení vozidla ve skutečném silničním provozu s důrazem na rozpoznání a předvídání nebezpečných a rizikových situací. Autoškola začíná na autocvičišti poblíž konečné stanice metra C, Háje. Zde se v klidu naučíte rozjíždět, brzdit, zatáčet a couvat. První jízdní dovednosti získáte ve slabém provozu v okrajových částech Prahy 4, později přechází výcvik do silnějšího provozu ve vnitřní Praze a výcviku jízdy po dálnici.

Součástí praktického výcviku je výuka základů zdravotní přípravy, základů konstrukce vozidel a kontroly vozidla zajišťované řidičem před jízdou.

Absolvovaná příprava v uvedené, zákonem stanovené minimální délce, pilnému žákovi většinou stačí k získání dostatečných znalostí potřebných k úspěšnému složení závěrečné zkoušky. Pokud se však nebudete cítit na 100% připraveni, Vaši teoretickou výuku nebo praktický výcvik autoškola prodlouží dle Vašich potřeb.

Délka výcviku v autoškole AMS Praha 4

Délka výuky a výcviku nesmí přesáhnout od data započetí výuky a výcviku do termínu první závěrečné zkoušky 18 měsíců.

Jaká vozidla budu oprávněn řídit?

Řidičské oprávnění skupiny B

Řidičské oprávnění skupiny B, jehož výuku Vám Autoškola AMS Praha 4 poskytne, Vás opravňuje řídit tato motorová vozidla:

 • osobní, dodávkové a nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, s nejvýše 8 + 1 místy k sezení, tj. 9 osob včetně řidiče, ke kterým smí být připojeno:
  buď: přípojné vozidlo s největší povolenou hmotností nepřevyšující 750 kg (nebrzděný přívěs). Celková hmotnost jízdní soupravy (tj. automobil + přívěs) nesmí převýšit 4 250 kg.
  nebo: přípojné vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 750 kg (brzděný přívěs). Celková hmotnost jízdní soupravy (tj. automobil + přívěs) nesmí převýšit 3 500 kg.

 • mopedy, tříkolky a čtyřkolky zařazené do skupiny AM .

 • lehké motocykly (skútry do objemu 125 cm3) s automatickou převodovkou zařazené do skupiny A1 .

 • traktory a samojízdné pracovní stroje, přičemž maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg,

Autoškola: Skupina B - osobní automobil, manuální převodovka

Řidičské oprávnění preferované převážně mladými řidiči, kteří upřednostňují sportovní jízdní styl, nebo řidiči, kteří preferují ekonomické náklady na pořízení osobního vozidla a nižší spotřebu pohonných hmot vozidel vybavených klasickou manuální převodovkou s řadící pákou.

Autoškola: Skupina B - osobní automobil, automatická převodovka

Řidičské oprávnění preferované převážně moderními ženami a muži, kteří upřednostňují jízdní styl, pohodlí a bezpečnost stále více se rozšiřujících vozidel střední a vyšší třídy, vybavených automatickou převodovkou. Řadí-li vozidlo za Vás, můžete se plně soustředit na bezpečnost Vaší jízdy a nemáte žádné problémy s rozjezdy do kopce.

Věková hranice pro získání řidičského oprávnění je 18 let. Autoškola AMS Praha teoreticky umožňuje začít kurz již od věku 16,5 let. Ideální minimální věk pro zahájení kurzu je 17,5 let a výše.

Řidičské oprávnění skupiny B96

Řidičské oprávnění skupiny B96, získané v Autočkole AMS Praha 4 Vás opravňuje k řírení motorových a přípojných vozidel (tj. jízdní souprava automobil s brzděným přívěsem nad 750 kg), které převyšují 3 500 kg, ale nepřevyšují 4 250 kg. Minimální délka výcviku jízdy jsou 2 hodiny.

Řidičské oprávnění skupiny B+E

Řidičské oprávnění skupiny B+E, jehož výukou v Autoškole AMS Praha 4 získáte odbornou způsobilost, Vás opravňuje řídit motorová a přípojná vozidla (tj. jízdní souprava automobil s přívěsem) do celkové hmotnosti nepřevyšující 7 000 kg. Minimální délka výcviku jízdy je 8 hodin.

Autoškola AMS Praha 4 - vrácení řidičského průkazu

Pokud Vám byl odebrán řidičský průkaz, nabízíme Vám pomoc při zpět získání Vašeho řidičského oprávnění v krátkém časovém termínu. Musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti = zkoušku.

Pro přijetí do autoškoly a absolvování zkoušky je nutné předložit:

 • občanský průkaz
 • výpis z karty řidiče ne starší 1 měsíce.
 • Ten obdržíte na jakémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Praze na MHMP, ul. Na Pankráci 1685/17, Praha 4.

  Při žádosti o vrácení řidičského oprávnění předkládáte:

  • Doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti. Obdržíte od autoškoly.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Obdržíte u praktického lékaře.
  • Potvrzení o absolvování dopravních psychotestů. Vystaví jakýkoli (nejlevnější) akreditovaný dopravní psycholog.
  • POZOR: Pokud při zkoušce z odborné způsobilosti tj. z testů, nebo jízdy neuspějete, máte k dispozici pouze jeden opravný pokus. Pokud neuspějete ani u opravné zkoušky, budete muset absolvovat novou výuku, nebo výcvik v plném rozsahu v autoškole a to z předmětu, ve kterém jste byl hodnocen "neprospěl". Máte na to 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. Pokud ani toto nezvládnete, musíte absolvovat kompletně celý kurz autoškoly znovu od začátku.

  Kontaktujte nás telefonicky, nebo osobně a my Vám rádi podrobně poradíme.

  Autoškola Praha AMS - naše zásady výuky

  doporučená literatura - AMS autoškola PrahaVíme, že pouze pohodová atmosféra při výuce přináší úspěchy ve Vašem nabývání řidičských dovedností. Ke každému žadateli o řidičské oprávnění přistupujeme individuálně a s patřičnou trpělivostí. Tempo výuky je u každého žáka odlišné - autoškola je přizpůsobuje jeho schopnostem.

  Nejde nám jen o to, abychom Vás připravili na závěrečné zkoušky. Rádi bychom Vám předali víc. Naším cílem je Vaše bezpečná jízda. Při výuce používáme výukový set učebnice + CD ROM, autor p. Zdeněk Schröter, "AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!", který tuto filozofii podporuje a obsahuje stovky názorných obrázků, animací a videí.

  Tyto naše zásady jsou zúročeny ve vysoké úspěšnosti žáků u závěrečných zkoušek.

  Jsme nekuřáci. Výuku budete absolvovat v nekuřáckém prostředí učeben a v nových nebo zánovních nekuřáckých vozidlech.

  Teoretická výuka probíhá každé úterý od 18,15 hod a po domluvě v sobotu od 9,00 hod v učebně v Praze 4 Kateřinky, ulice Vodnická 337, (3 min od busu č. 363 stanice Zdiměřická, 5 min od busu č. 213 stanice Ke Kateřinkám, 15 min od metra C stanice Opatov), nebo v budově SPŠPT Navrátilova ul. 15, Praha 2 v termínu dle dohody. Termíny Vašich jízd lze domluvit do denních a večerních hodin.

  pro žáky a.s. DEKRA CZ

  Ing. Miroslav Sazima je externím lektorem společnosti DEKRA CZ a.s. Pro žáky DEKRY platí veškerá ujednání se společností DEKRA CZ a.s.

  PLÁNOVÁNÍ JÍZD ONLINE

  Přístup naleznete v sekci kondiční jízdy, spodní část, odkaz přihlášení. Heslo obdržíte v autoškole.

  VÝUKA TEORIE

  POZOR výuka dne 11.12.2018 od 17:00 hodin ODPADÁ

  každé úterý od 17:00 hodin

  soboty od 9:00 hodin !! pouze po dohodě !!

  ÚŘEDNÍ HODINY

  telefonicky:

  Po - Ne: 8,30 hod - 22,00 hod

  kancelář Vodnická ul.:

  úterky 16:45 hodin, nebo po dohodě


  AKCE A SLEVY

  Poskytujeme smluvní slevy, informujte se: 773 550 500

  Autoškola AMS je partnerem škol VOŠES a SPŠPT Podskalská ul. a SPŠPT Navrátilova ul.

  Naše úspěšnost

  » zobrazit úspěšnost

  závěrečná zkouška
  z pravidel:

  1.pokus: 86,11 % žáků
  2.pokus: 8,80 %
  3.pokus: 2,78 %
  4.pokus: 1,39 %
  5.pokus: 0,00 %
  6. až 10. pokus: 0,00 %
  nedokončilo: 0,93 %

  závěrečná zkouška z jízdy:
  1.pokus: 65,09 % žáků
  2.pokus: 21,70 %
  3.pokus: 6,60 %
  4.pokus: 1,42 %
  5.pokus: 1,42 %
  6. až 10. pokus: 0,94 %
  nedokončilo: 2,83 %

  aktualizováno: 15.5.2018

  autoškola Praha  |  Ing. Miroslav Sazima  |  K Matěji 2116, 160 00 Praha 6  |  e-mail: info@autoskola-sazima.cz  |  IČ: 40805361  |  © Archa