telefon

773 550 500

e-mail

Autoškola AMS Praha 4
Vodnická 35/337
149 00 Praha 4
(Jižní Město - Háje, Opatov)

tel.: 773 550 500
info@autoskola-sazima.cz

PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉ UČEBNICI

naleznete » zde

Přístupové heslo obdržíte v autoškole.

s Vaší pílí a s naší trpělivostí
naučíme řídit každého...Z jakého   d ů v o d u   si zvolit autoškolu AMS,   č í m   s e   o d l i š u j e  od většiny ostatních autoškol?

 • Výuku absolvujete se zánovními, klimatizovanými vozidly Ford Mondeo, nebo Mercedes typu E.
 • Učit Vás bude pouze Ing. Miroslav Sazima, instruktor s dlouholetou praxí   v mezinárodní autobusové dopravě, s řidičským oprávněním na vše, co jezdí. Je certifikovaným instruktorem s oprávněním vyučovat všechny řidičské skupiny.
 • S ovládáním vozidla, tj. rozjezd, zastavení a změna směru jízdy (volant) se seznámíte v klidu a pohodě na autocvičišti. Od 1. hodiny jste za volantem a vnímáte skutečné zvuky, chvění a výhled z vozidla.
 • Nebudete se bát parkování. Naučíte se parkovat čtyřmi způsoby včetně rychlé opravy případného chybného zaparkování. Obdržíte písemný, obrázkový návod pro pochopení správného parkování.
 • Naučíte se bezpečně najíždět a sjíždět z dálnice. Osvojíte si jízdu a předjíždění při dálniční rychlosti 130 km/h. V praxi pochopíte pravidla použití pravého, středního a levého jízdního pruhu dálnice.
 • Pokud Vám nebude vyhovovat výcvik na vozidle s manuální převodovkou, můžete kdykoli bezplatně přejít na vozidlo s automatem. Později, budete-li mít zájem, si velmi jednoduchým způsobem rozšíříte svůj řidičský průkaz na řízení vozidel s manuálem. Dnešní automatické převodovky jsou ekonomické, pohodlné, bezporuchové a zvyšují Vaši bezpečnost.
 • Teoretické znalosti lze získávat z klidu domova bezplatným připojením v programu autoškoly Microsoft Teams, nebo na učebně.
 • Solidní cena za nadstardantní přístup autoškoly k žákům.

Co autoškola AMS neumí zajistit?

U nedostatečně připravených žáků „nějak zařídit“ získání závěrečné zkoušky a řidičského oprávnění.

Kdy a jak začít výcvik v autoškole?

Zavolejte nám, nebo zašlete mail s Vaším telefonem a my Vám zavoláme. Sjednáte si termín naprosto nezávazné osobní konzultace. Přijdete se podívat do učebny autoškoly. Navštívit nás můžete s rodiči, nebo kýmkoli z Vašich přátel. Dozvíte se, co Vás v autoškole čeká a nemine. Všechny Vaše otázky zodpovíme, sdělíme výhody a nevýhody malých autoškol.
V autoškole AMS je učitel na Vaší straně. Snaží se každého žáka co nejlépe připravit k závěrečné zkoušce.

Pro získání řidičského oprávnění skupiny B - L17 od 17 ti let věku řidiče musí žadatel absolvovat teoretickou výuku a praktický výcvik v rozsahu skupiny B, dosáhnout věku 17 ti let a své znalosti prokázat úspěšnou zkouškou. Do kurzu pro získání řidičského oprávnění se může přihlásit již při dosažení věku 15,5 let, nejlépe však cca v 16,5 letech. Podrobnosti o L17 a podmínkách pro mentory jsou uvedeny níže.

Pro získání řidičského oprávnění skupiny B musí žadatel absolvovat teoretickou výuku a praktický výcvik, dosáhnout věku 18 ti let a své znalosti prokázat úspěšnou zkouškou. Do kurzu pro získání řidičského oprávnění se může přihlásit i dříve, nejlépe při dosažení věku 17,5 let.

Pro získání řidičského oprávnění skupiny B96 musí žadatel složit tzv. „doplňovací zkoušku“ z jízdy. Zkouška z předpisů se nevyžaduje. Žadatel musí dosáhnout věku 18 ti let.

Pro získání řidičského oprávnění skupiny B + E musí žadatel absolvovat teoretickou výuku a praktický výcvik, dosáhnout věku 18 ti let a své znalosti prokázat úspěšnou zkouškou.

Pro zpět získání zadrženého řidičského oprávnění skupiny B si musí žadatel v autoškole zopakovat teoretickou výuku a praktický výcvik. Své znalosti prokazuje úspěšnou zkouškou.

Provozní řád autoškoly AMS:

Teoretická výuka, tj. předpisy:

teoretickou výuku zahrnující osvojení předpisů o provozu vozidel, teorii ovládání a údržby vozidel, teoretické znalosti zásad bezpečné jízdy a zdravotní přípravu. Získání znalostí probíhá dle zákona 247/2000 Sb, § 18 formou individuálního studia a konzultacemi s Vaším učitelem.

Žák si osvojuje vědomosti samostatným studiem pod dohledem svého učitele dle učební osnovy předané každému žáku.

Výukovou látku žák konzultuje a čerpá :
 • buď v učebně autoškoly
 • nebo prostřednictvím programu Microsoft Teams
 • nebo tel. konzultacemi formou "just in time", ve večerních hodinách
 • Maximální počet konzultačních hodin hodin není omezen, ani zpoplatněn.

  Současně žák vypracovává domácí úkoly dle zadání autoškoly a své znalosti povinně ověřuje v testovém internetovém programu autoškoly.

  Společný cíl učitele i žáka je naučit se a znát teorii tak, aby žák absolvoval závěrečnou zkoušku na 1. pokus a své teoretiské znalosti uměl aplikovat v praktickém provozu.

  Minimální počet konzultačních hodin:

 • Výuka předpisů o provozu vozidel: 4,5 hodiny
 • Výuka o ovládání a údržbě vozidla: 0,5 hodiny
 • Výuka teorie zásad bezpečné jízdy: 2,5 hodiny
 • Výuka zdravotnické přípravy: 0,5 hodiny
 • Opakování a přezkoušení: 1 hodina
 • Výuka a konzultace v učebně autoškoly ve Vodnické ulici č. 337, probíhá každé úterý od 16,45 hod a po dohodě v sobotu od 9,00 hodin.

  Adresa autoškoly: Vodnická ul.337, Praha 4 Kateřinky (15 min. pěšky ze stanice metra C Opatov, nebo busem MHD č. 363 z metra Opatov do stanice Zdiměřická a 5 min pěšky)

  Výukové materiály obdržíte zdarma, jsou zahrnuty v ceně kurzu

  Praktický výcvik, tj. jízdy:

  Následují po osvojení si teoretických znalostí v rozsahu minimálně dopravních značek.

  Začínáte na autocvičišti do doby získání znalostí základů ovládání vozidla. Jakmile se žák naučí rozjíždět (tj. práce se spojkou), zastavovat (tj. práce s brzdou) a ovládat směr jízdy (tj. práce s volantem), přechází do skutečného silničního provozu. Nejprve se žák učí jízdě za minimálního provozu v příměstských vesnicích Prahy, později přechází výcvik do středního provozu v Praze 4, později do silného provozu ve vnitřní Praze. Závěrem kurzu se žák učí zásady rychlé a bezpečné jízdy po dálnici. Samozřejmostí je výuka parkování čtyřmi způsoby. Délka výcviku jízdy činí minimálně 28 hodin.

  Z toho žák jezdí:

 • autocvičiště: min. 2 hodiny
 • minimální provoz: min. 5 hodin – jízdy po okrajových částech Prahy
 • střední provoz: 12 hodin - jízdy po Jižním Městě
 • silný provoz: 8 hodin - jízdy v centru Prahy
 • nácvik správného jednání v rizikových situacích: 1 hodina

 • Uvedený počet minimálních hodin jízdy většinou stačí průměrně technicky nadanému, pilnému žákovi k získání dostatečných znalostí pro vykonání závěrečné zkoušky. Pokud žák společně se svým učitelem cítí, že to ještě není ono, má žák možnost přikoupení dalších hodin za zvýhodněných cenových podmínek (viz ceník).
  Tato otázka je s každým individuálně řešena ke konci kurzu.

  Společný cíl učitele i žáka je naučit se řídit tak, aby žák absolvoval závěrečnou zkoušku na 1. pokus. Jízda při závěrečné zkoušce musí být bezpečná, samostatná, ekonomická a technicky bez závad.

  Základem úspěšné závěrečné zkoušky je dobrá znalost ovládání vozidla. Pouze za tohoto stavu má žák časový prostor pro sledování okolního provozu a bezpečného řešení dopravních situací.
  Není však žádný důvod se závěrečné zkoušky obávat. Zkušební komisař je profesionál, který okamžitě rozezná chyby plynoucí z Vaší nervozity od chyb z neznalosti.

  • Plánování jízd

  Žáci plánují praktický výcvik, tj. jízdy dle svých potřeb a časových možností po dohodě se svým instruktorem.

  • Délka jedné jízdy

  Jedna jízda zahrnuje 2 vyučovací hodiny po 45 minutách. Celkový čas jedné jízdy je 1,5 hodiny. (optimální délka času jízdy z pohledu únavy žáka a dopravní vytíženosti pražských komunikací)

  • Zdravotní stav žáka

  Podmínkou pro uskutečnění jízdy je bezvadný zdravotní stav žáka. Pokud žák přechází jakékoli onemocnění horních cest dýchacích, průdušek aj., např. je nachlazen, má chřipku, kašle či chrchlá, nebude s ním jízda uskutečněna. Neomluví-li se žák v souladu s provozním řádem autoškoly, je zrušení jízdy z důvodu nemoci žáka považováno za prostoj.

  • Nástupní místo žáka k jízdě

  Většinou na konečné metra C Háje. Lze i u metra C Opatov, nebo u autoškoly ve Vodnické ulici č. 337, nebo po domluvě i jinde na Praze 11:

  • Prostoj.

  Prostojem je neúčast na naplánované jízdě, či její pozdní zrušení. Vámi naplánovanou jízdu, můžete zrušit telefonicky, SMS či mailem nejpozději 24 hodin před termínem jízdy. Ve vyjímečných případech i v předvečer před termínem jízdy. Při nedodržení této doby je nepřítomnost žáka na naplánovaném praktickém výcviku, tj. jízdě chápána a počítána jako prostoj. Lektor autoškoly čeká na žáka na nástupním místě max. 20 minut. Pokud se žák zpozdí více, např. z důvodu dopravního kolapsu, je jeho povinností lektora informovat telefonicky a ten na žáka počká. Prostoj jedné jízdy jsou dvě výcvikové hodiny, které si žák musí dokoupit v ceně dle platného ceníku.

  Možnosti výuky a výcviku

  • 1/ kurz L17, řidičský průkaz sk. B pro 17 ti leté. (zkoušky od 2.1.2024)

  Výuka, včetně výcviku v autoškole a následná závěrečná zkouška probíhá shodně jako u skupiny B, žadatelů ve věku 18 ti let, pouze o rok dříve.
  Sedmnáctiletý řidič bude řídit až do dovršení osmnáctých narozenin pod dohledem mentora. Může mít až 4 mentory. Všechny osoby mentorů musí mít zapsány v Evidenční kartě začínajícího sedmnáctiletého řidiče.

   Mentor musí splňovat podmínky:

  • Být držitelem řidičského oprávnění sk. B po dobu minimálně 10 let.
  • V posledních pěti letech nemít zákaz řízení.
  • V době činnosti mentora nesmí mít evidovány žádné trestné body v evidenční kartě řidiče, kterou vede úřad obce s rozšířenou pravomocí.
  • S funkcí mentora musí souhlasit.
  • Musí být zapsán v Evidenční kartě řidiče jak u své osoby mentora, tak u začínajícího řidiče.

  Mentor sedí pouze vedle řidiče na místě spolujezdce. Musí být způsobilý k samostatnému řízení. Na sedmnáctiletého řidiče dohlíží, případně dává pokyny, aby předešel chybám mladého řidiče. Při pochybení či nedodržení pravidel silničního provozu bude postihován jak mladý řidič, tak dohlížející mentor.
  Vozidlo sedmnáctiletého řidiče s mentorem nemusí být ze zákona označeno, je však doporučeno. Platí pouze pro jízdy na území ČR.

  Zaškolení mentorů pro žáky kurzu L17 v autoškole AMS je zdarma.

  • 2/ základní kurz dle individuálního studijního plánu

  Ekonomicky nejvýhodnější forma výuky a výcviku. Termíny výcviku (jízdy) si žák sám plánuje dle svého požadavku v speciálním on line programu, v závislosti na kapacitních možnostech autoškoly. Povoleny jsou max. 4 hodiny výcviku (jízd) týdně. Předpokládaná délka Vaší přípravy pro absolvování závěrečné zkoušky je cca 2 - 3 měsíce.

  • 3/ zrychlený kurz dle individuálního studijního plánu

  Termíny výcviku (jízdy) nabízí autoškola plánovat se zohledněním časových preferencí žáka dle vzájemné dohody mezi žákem a učitelem s cílem zkrátit délku Vaší přípravy před závěrečnou zkouškou na cca 1,5 měsíce. Povoleno je max. 6 hodin výcviku (jízd) týdně.

  • 4/ osobní VIP kurz dle individuálního studijního plánu

  Termíny výuky (teorie) a výcviku (jízdy) jsou plánovány dle požadavků žáka. Jízdy se upřednostňují a uskutečňují i ve dnech pracovního klidu s cílem maximálně se podřídit časovým potřebám žáka. Týdenní počet hodin výcviku (jízd) není omezen. Délku Vaší přípravy před závěrečnou zkouškou lze zkrátit pod 1 měsíc.

  • Přistavení vozidla na místo dle požadavku žáka

  Ano, v ceně u VIP výcviku. U ostatních výcviků po dohodě.

  • Večerní jízdy a jízdy v sobotu a neděli

  Ano, v ceně u VIP výcviku. U ostatních výcviků po dohodě.

  • Postava a hmotnost žáků

  Prostorové uspořádání výcvikových vozidel autoškoly AMS neumožňuje bezpečnou výuku osob malého či nadměrného vzrůstu a osob s obézních tj. nad 120 kg.

  Délka výcviku v autoškole AMS Praha 4

  Zákonná délka výuky a výcviku nesmí přesáhnout od data započetí výuky a výcviku do termínu první závěrečné zkoušky 18 měsíců. Pro kvalitní výuku, tj. bez zapomínání již probraného učiva, je optimální délka 2 - 3 měsíce.

  Garance ceny v autoškole AMS Praha 4

  Ceníkové ceny jsou garantovány při obvyklé délce kurzu autoškoly, tj. 2 až 3 měsíce. V případě prodloužení délky kurzu nad obyklou délku z důvodu na straně žáka (např. mateřská dovolená, zahraniční stáž a pod.) platí ceny aktuálně uvedené v ceníku.

  Závěrečná zkouška:

  Podmínky pro absolvování závěrečné zkoušky:

  Žadatel o řidičské oprávnění se po dovršení věku stanoveného zákonem, tj. pro skupinu B 18 let a po ukončení výuky a výcviku podrobí zkoušce nutné k získání způsobilosti k řízení motorového vozidla. Podmínkou účasti závěrečné zkoušky z testů je předchozí úspěšné absolvování ověřovacích "přístupových testů" v programu autoškoly. Teoretická část, tj. testy jsou prováděny v počítačových učebnách MHMP v Praze 10, Nad Vršovickou horou 88. Praktická část tj. jízdy probíhají buď v okolí autoškoly v Praze 4, nebo v okolí MHMP v Praze 10.

  Doklady předkládané u závěrečné zkoušky:

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz (pokud jej žadatel vlastní)
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • provozovatel autoškoly předkládá Žádost žadatele o řidičské oprávnění
 • Postup přihlášení žadatele o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám:

  Žadatel se ke zkoušce z odborné způsobilosti přihlašuje v termínech uvedených v pravé části webových stránek autoškoly, sloupec aktuality - termíny zkoušek. Žák se přihlašuje v předstihu a to: u první zkoušky min. 10 kalendářních dní a u opravné zkoušky min. 7 kalendářních dní. Možnosti přihlášení:

  • osobně, domluvou se svým učitelem
  • lze i mailem
  • lze i SMS zprávou

  Podmínkou pro přihlášení žáka k závěrečné zkoušce je plné uhrazení ceny kurzu autoškoly.

  Termín závěrečné zkoušky: stanovuje § 32 zákona č. 247/2000 Sb. Teoreticky v max. délce 30 dnů po dni ukončení výuky a výcviku. Autoškola AMS Vám však zajistí termín zkoušek bezprostředně po ukončení výuky a výcviku.

  Průběh závěrečné zkoušky: Administrativní úkony s organizací Vaší zkoušky zajišťuje autoškola. Písemný test vykonáte v budově Magistrátu hl. m. Prahy, v ul. Nad Vršovickou horou 88/4, Praha 10 – Bohdalec. Praktickou jízdu obvykle v okolí autoškoly. Zkoušku organizuje zkušební komisař za přítomnosti instruktora autoškoly.

  Zkouška žadatele o skupinu B se skládá ze 2 částí::

  • 1. část: písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy. Test obsahuje 25 otázek, čas pro test je 30 min., minimum pro hodnocení prospěl je 43 bodů.
  • 2. část: zkouška z praktické jízdy obsahuje:
   a/ přezkoušení z úkonů kontroly vozidla před jízdou v délce cca 5 min
   b/ praktickou jízdu s výcvikovým vozidlem v délce cca 25 min

  • Zkoušku z praktické jízdy smí vykonat pouze žadatel, který prospěl z testů.

  Opakovaní zkoušky:

  Pokud jste neprospěli v první, nebo druhé části zkoušky, opakujete pouze tuto část zkoušky.
  Pozor: od 1.7.2021 můžete zkoušku opakovat pouze dvakrát. Pokud neprospějete ani při druhé opravné zkoušce, musíte absolvovat v plném rozsahu znovu výuku (tj. teorii), nebo výcvik výcvik (tj. jízdy), podle toho v které části zkoušek jste byli neúspěšní.
  Po absolvování nové výuky či výcviku smíte znovu opakovat zkoušku z části ve které jste neuspěli, a to nejvýše třikrát. Pokud neprospějete ani při třetí opravné zkoušce, jste povinni před další zkouškou absolvovat znovu celou autoškolu, tj. výuku a výcvik v plném rozsahu.
  Všechny zkoušky je nutno složit do 12. měsíců ode dne absolvování první zkoušky. V opačném případě musíte absolvovat znovu celou autoškolu, tj. výuku a výcvik v plném rozsahu.

  Před nástupem do autošoly AMS využijte možnosti bezplatné konzultace o výuce a výcviku, prohlédněte si učebnu a její vybavení, včetně prohlídky výcvikových vozidel. Zároveň se seznámíte s učitelem, který Vás bude učit a připravovat k závěrečným zkouškám.

  Provozní řád autoškoly

  Předáním formuláře "žádosti o přijetí k výuce a výcviku" zástupci autoškoly AMS, nebo závazným objednáním kondiční jízdy, nebo objednáním a převzetím dárkového certifikátu žák či objednavatel stvrzuje, že se seznámil se shora popsaným provozním řádem řádem autoškoly AMS, bude ho dodržovat a souhlasí jak s podmínkami výuky a výcviku, tak platným ceníkem autoškoly a podmínkami úhrady za poskytnuté služby autoškolou AMS.

  Žádosti o vydání ŘP vyřizují všechny pracoviště evidence řidičů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde máte trvalé bydliště. Žádost je možné podat osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci v souladu s § 31 občanského zákoníku (plná moc nemusí být ověřená), spolu se všemi ostatními doklady, tj.:

  • žádost o řidičské oprávnění / vydání řidičského průkazu (formulář obdržíte na infu obecního úřadu)
  • doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • záznam o zkouškách z odborné způsobilosti, záznam nesmí být starší než 6 měsíců
  • lékařský posudek
  • 1 barevnou průkazovou fotografii (35x45 mm)

  Žádosti se vyřizují v zákonem stanovené lhůtě, nejpozději do 20 pracovních dnů. První vydání ŘP je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 200,- Kč.

  Porovnání manuální a automatické převodovky

  Osobní automobily skupiny B s manuální převodovkou

  Řidičské oprávnění preferované převážně mladými řidiči, kteří upřednostňují sportovní jízdní styl, nebo řidiči, kteří preferují ekonomické náklady na pořízení osobního vozidla a nižší spotřebu pohonných hmot vozidel vybavených klasickou manuální převodovkou s řadící pákou.

  Osobní automobily skupiny B s automatickou převodovkou

  Automatická převodovka v osobních vozidlech je velmi rozšířena. Začínající řidič se věnuje pouze jízdě a nemusí se stresovat s řazením a rozjezdy do kopce. Automat nechcípne a rozjíždíte se s úsměvem. Po získání určité praxe lze jednoduše rozšířit řidičské oprávnění i na vozidla s manuální převodovkou. Druhou skupinou preferující automatickou převodovku jsou moderní ženy a muži, kteří upřednostňují pohodlí a bezpečnost při své jízdě. Řadí-li vozidlo za Vás, můžete se plně soustředit na bezpečnost Vaší jízdy a nemáte žádné problémy s rozjezdy do kopce.

  Jaká vozidla budu oprávněn řídit?

  Řidičské oprávnění skupiny B, jehož výuku Vám Autoškola AMS Praha 4 poskytne, Vás opravňuje řídit tato motorová vozidla:

  • osobní, dodávkové a nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, s nejvýše 8 + 1 místy k sezení, tj. 9 osob včetně řidiče, ke kterým smí být připojeno:
   buď: přípojné vozidlo s největší povolenou hmotností nepřevyšující 750 kg (nebrzděný přívěs). Celková hmotnost jízdní soupravy (tj. automobil + přívěs) nesmí převýšit 4 250 kg.
   nebo: přípojné vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 750 kg (brzděný přívěs). Celková hmotnost jízdní soupravy (tj. automobil + přívěs) nesmí převýšit 3 500 kg.

  • mopedy, tříkolky a čtyřkolky zařazené do skupiny AM .

  • lehké motocykly (skútry do objemu 125 cm3) s automatickou převodovkou zařazené do skupiny A1 .

  • traktory a samojízdné pracovní stroje, přičemž maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg,

  Věková hranice pro získání řidičského oprávnění je 18 let. Autoškola AMS Praha teoreticky umožňuje začít kurz již od věku 16,5 let. Ideální minimální věk pro zahájení kurzu je 17,5 let a výše.

  Řidičské oprávnění skupiny B96

  Řidičské oprávnění skupiny B96, získané v Autočkole AMS Praha 4 Vás opravňuje k řírení motorových a přípojných vozidel (tj. jízdní souprava automobil s brzděným přívěsem nad 750 kg), které převyšují 3 500 kg, ale nepřevyšují 4 250 kg. Minimální délka výcviku jízdy jsou 2 hodiny.

  Řidičské oprávnění skupiny B+E

  Řidičské oprávnění skupiny B+E, jehož výukou v Autoškole AMS Praha 4 získáte odbornou způsobilost, Vás opravňuje řídit motorová a přípojná vozidla (tj. jízdní souprava automobil s přívěsem) do celkové hmotnosti nepřevyšující 7 000 kg. Minimální délka výcviku jízdy je 8 hodin.

  Vrácení řidičského průkazu

  Pokud Vám byl odebrán řidičský průkaz, nabízíme Vám pomoc při zpět získání Vašeho řidičského oprávnění v krátkém časovém termínu. Zpravidla musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti, tj. testy a jízdy. Poradíme Vám.

  Pro přijetí do autoškoly a absolvování zkoušky je nutné předložit:

 • občanský průkaz
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší 3 měsíců
 • výpis z karty řidiče - aktuální, tj. doklad o pominutí trestu a o řidičské odbornosti.

 • Výpis obdržíte na jakémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Praze např. na MHMP, ul. Na Pankráci 1685/17, Praha 4. (nelze z CzechPointu )

  Při žádosti o vrácení řidičského oprávnění předkládáte na obecním úřadu:

  • Doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti. Obdržíte od autoškoly.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Obdržíte u praktického lékaře.
  • Potvrzení o absolvování dopravních psychotestů. Vystaví jakýkoli akreditovaný dopravní psycholog.
  • POZOR: Pokud při zkoušce z odborné způsobilosti tj. z testů, nebo jízdy neuspějete, máte k dispozici dva opravné pokusy. Pokud neuspějete ani u opravné zkoušky, budete muset absolvovat novou výuku, nebo výcvik v plném rozsahu v autoškole a to z předmětu, ve kterém jste byl hodnocen "neprospěl". Máte na to 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. Pokud ani toto nezvládnete, musíte absolvovat kompletně celý kurz autoškoly znovu od začátku.

  Kontaktujte nás telefonicky, nebo osobně a my Vám rádi podrobně poradíme.

  Autoškola Praha AMS - naše zásady výuky

  doporučená literatura - AMS autoškola PrahaVíme, že pouze pohodová atmosféra při výuce přináší úspěchy ve Vašem nabývání řidičských dovedností. Ke každému žadateli o řidičské oprávnění přistupujeme individuálně a s patřičnou trpělivostí. Tempo výuky je u každého žáka odlišné - autoškola je přizpůsobuje jeho schopnostem.

  Nejde nám jen o to, abychom Vás připravili na závěrečné zkoušky. Rádi bychom Vám předali víc.

  Naším cílem je Vaše bezpečná jízda. Při výuce používáme výukový set učebnice + CD ROM, autor p. Zdeněk Schröter, "AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!", který tuto filozofii podporuje a obsahuje stovky názorných obrázků, animací a videí.

  Tyto naše zásady jsou zúročeny ve vysoké úspěšnosti žáků u závěrečných zkoušek.

  Jsme nekuřáci. Výuku budete absolvovat v nekuřáckém prostředí učeben a v zánovních nekuřáckých vozidlech.

  Info pro žáky:

  TERMÍNY ZKOUŠEK:

  zájemci přihlašte se dle pokynů v oddílu výcvik

  termíny květen 2024:

  15.05.: testy od 8,00 hod. 22.05: jízdy od 7,45 hod.

  termíny červen 2024:

  prozatím nestanoveny

  AKTUALITY

  Nově: kurzy pro 16 ti a půl leté

  podrobnosti v sloupci výcvik

  Prosím věnujte svoji pozornost i provoznímu řádu autoškoly AMS v sloupečku výcvik.

  Zdravotní pravidla při jízdách

  Autoškola AMS dodržuje veškerá "pocovidová" nařízení MZV ČR.

  Jízda nebude uskutečněna s žákem, který vykazuje jakýkoli znak respiračního onemocnění (tj. skleněné oči, kašle, kýchá, smrká).

  Nově: plánování jízd a zkušební program on line

  Heslo obdržíte v autoškole.

  Výcvik B96 a B+E je z technických důvodů dočasně pozastaven

  Úřední hodiny

  telefonicky: 773 550 500
  Po - Ne: 9,00 - 20,00 hod

  osobně: kancelář Vodnická ul.:
  úterky 16:45 hodin,
  nebo po telefonické dohodě

  Naše úspěšnost

  » zobrazit úspěšnost

  závěrečná zkouška
  z pravidel:

  1.pokus: 90,01 % žáků
  1.oprava: 9,15 %
  2.oprava: 0,00 %
  nová výuka: 0,0 %
  nedokončilo testy: 0,84 %

  závěrečná zkouška z jízdy:
  1.pokus: 57,35 % žáků
  1.oprava: 22,60 %
  2.oprava: 18,12 %
  nový výcvik: 0,6 %
  nedokončilo: 1,33 %

  aktualizováno: 01.03.2024

  autoškola Praha  |  Ing. Miroslav Sazima  |  K Matěji 2116, 160 00 Praha 6  |  e-mail: info@autoskola-sazima.cz  |  IČ: 40805361  |  © Archa